Kaksikielisen perusopetuksen kehittäminen ja jatkumon turvaaminen Porissa

Porissa on toiminut usean vuoden ajan kaksikielisen opetuksen kehittämishanke Cygnaeuksen koulun englanninkielisessä ja Porin Lyseon koulun kaksikielisessä opetuksessa. 

Hankkeen tavoitteena on muun muassa:

  • tukea englanninkielisen opetuksen jatkumoa esiopetuksesta perusopetuksen kautta lukioon
  • lisätä englanninkielisen opetuksen laatua 
  • tarjota natiivin resurssiopettajan tukea englanninkielisessä opetuksessa opiskeleville oppilaille vuosiluokilla 1–9 
  • kehittää englanninkielistä ohjausta yläkoulussa
  • vakiinnuttaa kaksikielinen opetus yläkoulussa omana painotusluokkanaan
  • lisätä englanninkielisen opetuksen vetovoimaisuutta ja lisätä siihen liittyvää markkinointia ja tiedottamista sekä taata muun muassa näillä keinoin riittävä opiskelijamäärä englannin- ja kaksikielisessä opetuksessa
  • edistää verkostoitumista valtakunnallisesti muiden kaksikielistä opetusta järjestävien tahojen kanssa

Nykyinen hanke jatkuu lukuvuoden 2023–2024 loppuun asti. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. 

Lisätietoja: 

Cygnaeuksen koulu: 
Anu Pusa, anu.pusa@edupori.fi 

Porin Lyseon koulu:
Leena Ranta, leena.ranta@edupori.fi 
Kaisa Gardin, kaisa.gardin@edupori.fi
Mikko Välitalo, mikko.valitalo@edupori.fi