Ikäystävällinen Pori -hanke

Ikäystävällinen Pori-hanke, jonka kohderyhmänä ovat yli 75-vuotiaat Porin perusturvan alueella kotona asuvat asukkaat. Kyseessä on sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä terveyden edistämisen määräraha ja hanke kestää 31.12.2023 asti.

Koronasta johtuvana poikkeusaikana vuonna 2020 perusturvasta tehtiin noin 18 000 soittoa yli 70-vuotiaille. Puheluissa tuli esiin yksinäisyyttä, turvattomuutta, huolta pärjäämisestä, kohtaamisen ja kuuntelemisen tarvetta. Suurimmassa avun ja tuen tarpeessa olevilla ei välttämättä ole voimavaroja hakea apua. Ikäystävällisessä kunnassa ikääntyneiden asukkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellaan, jotta heillä olisi mahdollisuus yksilölliseen elämään.

Pyrkimyksenä on löytää asuinalueesta riippumatta ne ikääntyneet naiset ja miehet, joilla ei taloudellisista tai sosiaalisista syistä ole mahdollista, tai he eivät tiedä ikääntyneille järjestettävästä toiminnasta. Tavoitteena on tunnistaa nämä ikääntyneet ja tarjota hyvinvointia edistävää, osallistavaa toimintaa.

Hankkeen tavoitteena on myös ikääntyneiden kokeman yksinäisyyden, turvattomuuden ja osattomuuden vähentäminen sekä tukea kotona asumista. Hankkeessa hyödynnetään 75-vuotiaille suunnattujen laajojen terveystarkastusten tietoja ja luodaan Ikäystävällinen-Pori toimintamalli. Lisäksi tavoitteena on edistää ikääntyneiden osallistumista eri toimijoiden järjestämään osallisuutta edistävään toimintaan, kuten liikunta- ja kulttuuripalveluihin sekä yhteisölliseen ruokailuun. Tunne osallisuudesta vahvistaa hyvinvointia ja ehkäisee yksinäisyyttä.

Hankkeen edetessä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa, kehitetään yhtymäpinnoilla olevia toimintamalleja ja yhteistyönmuotoja. Kotikunnan tärkeä tehtävä on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen lisäksi edistää ikääntyneiden asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Ikäystävällisessä kunnassa otetaan huomioon päätösten vaikutukset ikääntyneisiin ja kuullaan heitä päätöksenteossa.

Kansalaisraadit:

Iäkkäiden kansalaisraatien tavoitteena on vahvistaa iäkkään osallisuutta ja mahdollistaa vaikuttamista päätöksenteossa, sekä tuoda iäkkään ääntä kuuluviin. Kansalaisraadit toteutetaan yhteistyössä vanhusneuvostojen kanssa ja raatien työskentelyn tulokset menevät kuntien päättäjien tiedoksi. Vuonna 2022 kansalaisraadit järjestettiin helmi-maaliskuun aikana. Voit tutustua 2022 kansalaisraatien julkilausumiin oheisista linkeistä: PoriUlvilaMerikarvia.

Uutiskirjeet:

Hanke julkaisee uutiskirjeitä ajankohtaisista asioista.

Yhteystiedot:

Hankevastaava Marjut Riikonen
pih. 044 701 2472
marjut.riikonen@porinperusturva.fi

Hanketyöntekijä Tanja Ketola
puh. 044 701 2471
tanja.ketola@porinperusturva.fi

Facebook
@Ikäystävällinen Pori Hanke

Instagram
@ikaystavallinen
@Porinkaupunki
@porinperusturva

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.