Hankkeet

Aktiiviset hankkeet:

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta 2016-2021: CIRCWASTE on valtakunnallinen Suomen ympäristökeskuksen koordinoima, EU:n LIFE-ohjelman osarahoittama ja Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toteuttama hanke, joka edistää kiertotaloutta. Porin kaupunki, ja osatoteuttajana elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, toteuttaa kiertotalouden edistämiseen ja jätteiden vähentämiseen tähtääviä osahankkeitaan vuosina 2016–2021.

Energianeuvonta Satakunnassa -hanke: Alueellinen energianeuvonta Satakunnan maakunnan alueella on Energiaviraston 2019–2023 rahoittama hanke, jolla tarjotaan energianeuvontaa kuluttajille, pk-yrityksille ja kunnille.

Healint: EU-rahoitteisen, kolmevuotisen Healint (2017–2020) Erasmus+ -projektin tavoite on kansainvälisen opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuuden lisääntyminen kehittämällä terveydenhuoltoalan harjoittelupaikkojen laatua.

HINKU – Kohti hiilineutraalia Poria: Kaupunki, yritykset, asukkaat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Ilsa - Ilmastoviisas Satakunta 2018-2020: Päästöjä vähentävää toimintaa ja toimenpiteitä Satakunnan alueella.

Maankäytön suunnitteluun liittyviä hankkeita

NOAH- tulvanhallintaprojekti: Interreg Baltic Sea -ohjelma: Itämeren suojelu käsittelemättömiltä jätevesipäästöiltä kaupunkialueiden tulvatilanteissa. Ilmastonmuutos lisää säävaihteluja voimistaen kuivia jaksoja ja rankkasateita Itämeren alueella. Kaupunkien hulevesijärjestelmien mitoitus ei ole tulevaisuudessa enää riittävä, ja siksi tulvat ovat yleistymässä tiheään asutuilla alueilla. Tulvien lisääntyminen lisää riskiä jätevesien pääsemisestä vesistöön käsittelemättömänä. Jäteveden mukana vesistöön pääsee ravinteita, vaarallisia aineita ja patogeenisia mikrobeja, jotka ovat haitaksi ihmiselle ja ympäristölle. Hankkeessa kehitetään Porin kaupungin hulevesien hallintaa ja toteutetaan mallinnustyökalu maankäytönsuunnittelua varten.

Selvin päin Satakunnassa -hanke

URBCULTURAL PLANNING - humaania kaupunkikehittämistä kulttuurin keinoin

URBACT: Come in! - Itä-Porin yhteisölähtöinen kehityshanke

Päättyneitä hankkeita:

Coastal and Dune Management 2017-2019
Rannikko- ja dyynialueen käyttö, hoito ja hallinta Yyterinniemellä 2017-2019
 
Osallisuusseminaari
 

Lisätietoja: