CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta on valtakunnallinen hanke, joka edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa ja kotitalouksissa. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja se saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.
Porin kaupunki, ja osatoteuttajana elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, toteuttaa kiertotalouden edistämiseen ja jätteiden vähentämiseen tähtääviä osahankkeitaan vuosina 2016–2021. Porin kaupungin ja Prizztechin osahankkeiden yhteenlaskettu budjettiosuus on lähes 1,4 miljoonaa euroa. Tästä EU-tuen osuus on 60 prosenttia

Resurssitehokasta asumista, ympäristökasvatusta ja Peittoon kierrätyspuiston kehittämistä

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut -toimiala toteuttaa kolme osahanketta, joista A.1 ja C.3 ovat sidoksissa toisiinsa ja C.11 omansa. Resurssitehokkaan rakentamisen osahankkeissa (A.1 ja C.3) keskitytään luomaan rakentajien, rakennusyhtiöiden, kiinteistönomistajien, viranomaisten ja korkeakoulujen välinen yhteistyöverkosto. Osahanke C.11 koostuu useista asiantuntijuuteen, ympäristökasvatukseen, kuntalaistoimintaan ja vihreisiin hankintoihin liittyvistä kokonaisuuksista, joissa toteutetaan valtakunnallista jätesuunnitelmaa. Alueelle perustetaan kiertotalouteen perehtynyt osaamis- ja neuvontaverkosto jo olemassa olevista osaajatahoista.

Prizztechin osahankkeet (A.2 ja C.4) liittyvät Peittoon kierrätyspuiston kehittämiseen. Osahankkeissa muun muassa selvitetään erilaisten demonstraatioiden avulla valimohiekkojen hyödyntämistä maanrakennuksessa ja magneettiromun kierrätysmahdollisuuksia. Prizztechissä hankkeen projektipäällikkönä toimii Tuula Raukola p. 044 710 5394 tai tuula.raukola@prizz.fi.

Tämän sivun osoite on: www.pori.fi/circwaste

Hankesuunnitelmat

Vuosiraportit

Porin kaupungin CIRCWASTE-osahankkeiden yhteiset vuosiraportit:

 

CIRCWASTE-hankkeen logot

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.

Ota yhteyttä:

Anu Pujola
projektikoordinaattori
Ympäristö- ja lupapalvelut-toimiala
suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
Valtakatu 11 28100 Pori
Ville Uusitalo
projektisuunnittelija
Ympäristö- ja lupapalvelut-toimiala
suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
Valtakatu 11 28100 Pori