CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta on valtakunnallinen hanke, joka edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa ja kotitalouksissa. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja se saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.

Porin kaupunki, ja osatoteuttajana elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, toteuttivat kiertotalouden edistämiseen ja jätteiden vähentämiseen tähtääviä osahankkeitaan vuosina 2017–2021. Porin kaupungin ja Prizztechin osahankkeiden yhteenlaskettu budjettiosuus oli lähes 1,4 miljoonaa euroa. Tästä EU-tuen osuus oli 60 prosenttia.

Resurssitehokasta asumista, ympäristökasvatusta ja Peittoon kierrätyspuiston kehittämistä

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut -toimiala toteutti kolme osahanketta, joista A.1 ja C.3 ovat sidoksissa toisiinsa ja C.11 omansa. Resurssitehokkaan rakentamisen osahankkeissa (A.1 ja C.3) keskityttiin luomaan rakentajien, rakennusyhtiöiden, kiinteistönomistajien, viranomaisten ja korkeakoulujen välinen yhteistyöverkosto. Osahanke C.11 (Luuppi) koostui useista asiantuntijuuteen, ympäristökasvatukseen, kuntalaistoimintaan ja vihreisiin hankintoihin liittyvistä kokonaisuuksista, joissa toteutettiin valtakunnallista jätesuunnitelmaa. Alueelle perustettiin kiertotalouteen perehtynyt osaamis- ja neuvontaverkosto jo olemassa olevista osaajatahoista.

Prizztechin osahankkeet (A.2 ja C.4) liittyivät Peittoon kierrätyspuiston kehittämiseen. Osahankkeissa muun muassa selvitettiin erilaisten demonstraatioiden avulla valimohiekkojen hyödyntämistä maanrakennuksessa ja magneettiromun kierrätysmahdollisuuksia.

C.11-osahanke jatkaa hanketyötä 3.-jaksolla loppuvuodesta 2021 vuoden 2023 syyskuuhun asti. C.11-osahankkeen 3.-vaiheessa keskitytään Porin kiertotalouden tiekartan laatimiseen. Lisätietoja tiekarttatyöstä saa sivulta www.pori.fi/tiekartta.

Tämän sivun osoite on: www.pori.fi/circwaste

Seuraa uutisia Twitterissä: @LuuppiCIRCWASTE

A.1 ja C.3 osahankkeiden uutiset (vuosina 2020-2021) Facebookissa: Circwaste Pori

 

Hankesuunnitelmat

Vuosiraportit

Porin kaupungin CIRCWASTE-osahankkeiden yhteiset vuosiraportit:

 

Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.


Ota yhteyttä:

Pepita Heurlin
Projektipäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimialan
Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö / Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö
Valtakatu 11 28100 Pori